Vzdělávání zaměstnanců AC MARCA

 

Dne 1.10.2019 naše společnost zahájila dvouletý vzdělávací a rozvojový program pro své zaměstnance s názvem „Vzdělávání zaměstnanců AC MARCA “ reg. číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012812.

Tento projekt je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu v ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Více na www.esfcr.cz
Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně dovedností a kompetencí zaměstnanců společnosti na všech úrovních.

Program projektu jde ruku v ruce s vývojem trhu, vývojem právních norem, narůstajícím rozsahem výroby i novými obchodními příležitostmi.