Společnost AC MARCA si nastolila obchodní politiku, která říká, že jakákoliv činnost s potenciálním dopadem na životní prostředí je prováděna v optimálních a kontrolovaných podmínkách ve snaze minimalizovat tento dopad a dosáhnout udržitelného rozvoje.

Do činnosti společnosti AC MARCA bylo začleněno studium klíčových parametrů na provozní úrovni, aby byly získány ukazatele souvisejícího vlivu na životní prostředí. K tomuto se vytvořily návazné kroky ke zlepšení.

Naším dlouhodobým cílem je minimalizovat množství odpadu vzniklého ve výrobě a zkoumat nové, efektivnější způsoby recyklace. Ve výrobních centrech AC MARCA bylo dokázáno v letech 2010-2014 snížit množství vzniklého odpadu o 25-40% a používat recyklované a 100% recyklovatelné balení a obaly. Většina továren získala ISO 14001: 2004 EKOLOGICKÝ certifikát. A co víc, KVALITA (ISO 9001: 2008) a SYSTÉM BEZPEČNOSTI a OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (OHSAS 18001: 2007), jsou také certifikovány. Továrna v České republice je nositelkou certifikátu ISO 22716:2008 pro činnost týkající se výroby kosmetiky.