Naším úkolem je být specialistou ve všech oblastech, ve kterých se pohybujeme a vytvářet hodnoty napříč všemi našimi značkami.

Náš cíl: Chceme pomoci zákazníkům v jejich každodenním životě, mít řešení pro jejich potřeby a zlepšit kvalitu jejich života díky našim výrobkům. Proto v naší společnosti a celé její skupině platí, ‘Pečujeme o Váš domov, pečujeme o Vás.''

Naše hodnoty: Hledáme talentované lidi a rozvíjíme jejich schopnosti. Zajišťujeme bezpečí a zdraví pro naše zaměstnance. Šetříme přírodu a zdroje energie. Přispíváme ekonomikám na trzích, kde působíme. Vždy budeme udržovat rodinného podnikatelského ducha, který se promítne do našich značek, zaměstnanců a do budoucích aktivit a rozvoje.