Právní upozornění

Identifikace majitele webových stránek

Majitelem těchto webových stránek je společnost AC MARCA Czech Republic s.r.o., (dále jen AC Marca), s DIČ CZ63668262a sídlem vPřišimasy 124, 282 01 Český Brod.

Práva na duševní a průmyslové vlastnictví

Design, loga, obchodní známky a další rozlišovací označení, která se zobrazují na těchto webových stránkách, jsou výhradním vlastnictvím společnosti AC Marca a jsou chráněny právy na duševní a průmyslové vlastnictví.

Odkazy na weby třetích stran

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. AC Marca nenese odpovědnost za jejich obsah; za jakékoli riziko související s jejich používáním tudíž zodpovídá pouze uživatel.

AC Marca navíc není odpovědná za legitimitu webů třetích stran, z nichž lze získat přístup na její webové stránky.

Odpovědnost za obsah webových stránek

AC Marca má jako majitel těchto webových stránek právo provádět změny v těchto stránkách bez předchozího upozornění, aby byly informace aktualizované. Může tedy přidávat, upravovat, opravovat nebo odstraňovat zveřejněný obsah nebo design stránek.

AC Marca nenese odpovědnost za použití informací zveřejněných na těchto webových stránkách třetími stranami, ani za škody či ztráty způsobené jakémukoli uživateli v souvislosti se zde uvedenými informacemi.

Reprodukce obsahu

Celková nebo částečná reprodukce obsahu zveřejněného na těchto webových stránkách je zakázána.

Rozhodné právo

V případě sporu nebo konfliktu ve výkladu podmínek tohoto Právního upozornění, jakož i jakýchkoli záležitostí souvisejících se službami tohoto portálu budou uplatněny zákony České republiky.