CEYS tmely – jednosložkové i dvousložkové

Na spojení dvou povrchů je třeba zvolit správné lepidlo. Každý materiál má velmi rozdílné vlastnosti barvy, textury, tvrdost, odolnost vůči teplotě, vodě nebo vlhkosti, apod. Jsou-li ale tyto dvě plochy nerovné, nezapadají do sebe nebo dokonce kousek materiálu chybí, je třeba sáhnout po tmelu, který nerovnosti zacelí a zároveň může obě plochy také spojit. Proto při opravě nebo rekonstrukci musíme zvolit tmel, který po vytvrzení se musí co nejvíce podobat opravovanému materiálu a mít stejné vlastnosti jako opravovaný materiál.

Pod značkou Ceys naleznete řadu tmelů, které pracují na různé bázi, s různým způsobem použití ale vždy s dokonalým výsledkem! Zvolte vhodný typ tmelu přesně podle Vašich potřeb a požadavků.