Spoločnosť AC MARCA nastolila obchodnú politiku, ktorá presadzuje, aby sa každá činnosť s potenciálnym dopadom na životné prostredie vykonávala v optimálnych a kontrolovaných podmienkach v snahe minimalizovať tento dopad a dosiahnuť udržateľný rozvoj.

Do činnosti spoločnosti AC MARCA bolo začlenené štúdium kľúčových parametrov na prevádzkovej úrovni, aby sa získali ukazovatele súvisiaceho vplyvu na životné prostredie. Pre tento účel boli stanovené nadväzujúce kroky na zlepšenie.

Naším dlhodobým cieľom je minimalizovať množstvo odpadu vzniknutého vo výrobe a skúmať nové, efektívnejšie spôsoby recyklácie. Vo výrobných centrách AC  MARCA sa v rokoch 2010-2014 podarilo znížiť množstvo vzniknutého odpadu o 25-40% a používať recyklované a 100% recyklovateľné balenia a obaly. Väčšina závodov získala ISO 14001: 2004 EKOLOGICKÝ certifikát. Okrem toho sú certifikované aj KVALITA (ISO 9001: 2008) a SYSTÉM BEZPEČNOSTI a OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI (OHSAS 18001: 2007). Závod v Českej republike je držiteľom certifikátu ISO 22716:2008 pre činnosť týkajúcu sa výroby kozmetiky.