Právne oznámenie

Identifikácie webového sídla vlastníka:

Majiteľom webstránky je spoločnosť AC Marca Slovakia s.r.o. (ďalej len „AC Marca“), s DIČ SK2020168458 a sídlom spoločnosti Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava.

Práva priemyselného a duševného vlastníctva:

Dizajn, logá, ochranné známky a ďalšie charakteristické znaky, ktoré sa objavujú na týchto webstránkach, sú výhradným vlastníctvom spoločnosti AC Marca a sú chránené právami duševného a priemyselného vlastníctva.

Prepojenia na webové stránky tretích strán:

Webová stránka môže obsahovať prepojenia na webové stránky tretích strán: Spoločnosť AC Marca nezodpovedá za ich obsah, a teda za riziká z nich vyplývajúce zodpovedá výhradne používateľ.

Navyše, spoločnosť AC Marca nezodpovedá za zákonnosť webových stránok tretích strán, na ktoré sa z jej stránok pristupuje.

Zodpovednosť za obsah webových stránok:

Spoločnosť AC Marca ako majiteľ webovej stránky je oprávnená bez predchádzajúceho súhlasu meniť ju v záujme aktualizácie, pridania, zmeny, opravy alebo vymazania zverejneného obsahu alebo jeho návrhu.

Spoločnosť AC Marca nezodpovedá za informácie, ktoré na tejto stránke zverejnia tretie strany, ani za straty či škody, ktoré utrpeli používatelia vo vzťahu k takto obsiahnutej informácii.

Šírenie obsahu:

Šírenie obsahu uvedeného na stránke alebo jeho častí je zakázané.

Rozhodné právo:

V prípade sporu alebo interpretácie týchto podmienok uvedených v právnom oznámení, ako aj v prípade otázok týkajúcich sa služieb tohto portálu, je rozhodnou legislatíva Slovenské republiky