AC MARCA Czech s.r.o. je spoločnosť, ktorá na českom trhu pôsobí od roku 1995 v Prahe a AC Marca Slovakia s.r.o.. od roku 1997 so sídlom v Bratislave. Obe sú súčasťou medzinárodného holdingu AC MARCA so sídlom v Barcelone. Sú špecialistami v oblasti starostlivosti o domácnosť, hygieny, starostlivosti o telo a v oblasti lepidiel a tmelov.

AC MARCA Czech Republic  a AC Marca Slovkia svoju činnosť orientujú nielen na obchodnú sféru, ale aj na vlastnú výrobu. Táto časť činnosti zaznamenala za posledné roky veľký rozvoj. Postavili sa nielen nové skladové priestory, ale najmä moderné výrobné haly, kde sa vyrába časť produktov nielen pre český a slovenský trh, ale aj pre ostatné pobočky holdingu AC Marca.

Cieľom spoločnosti AC MARCA Czech Republic s.r.o. a spoločnosti AC Marca Slovakia s.r.o. je byť najlepším špecialistom na trhoch, kde pôsobí, neustále vytvárať nové hodnoty prostredníctvom svojich značiek a postupne si vytvárať skupinu spokojných zákazníkov, ktorí dôverujú špičkovým výrobkom. Preto sa neustálym zdokonaľovaním existujúcich výrobkov a zavádzaním nových, snaží zákazníkom život uľahčiť a spríjemniť.