AC MARCA Czech Republic s.r.o.

Přišimasy 124
282 01 Český Brod

IČO: 63668262
DIČ: CZ63668262
Zapísaná v obchodnom registri mestského súdu v Prahe
odd. C, vložka č. 37577

tel: 312 301 311 – 12
GSM: 724 644 438 – 9
fax: 312 301 333

e-mail: infocz@acmarca.com

AC Marca Slovakia s.r.o.

Ružová dolina 6
821 08 Bratislava

Telefón: 02 / 556 45 424
FAX: 02 / 556 45 426

E-mail: marca@marcask.sk
WEB: http://www.marcask.sk
http://www.marcask.ozm.sk/

*
*
 
* Položky označené hviezdičkou sú povinné