Našou úlohou je byť špecialistom vo všetkých oblastiach, kde sa pohybujeme a vytvárať hodnoty naprieč všetkými našimi značkami.

Náš cieľ: Chceme pomôcť zákazníkom v ich každodennom živote, mať riešenia pre ich potreby a zlepšiť kvalitu ich života vďaka našim výrobkom. Preto v našej spoločnosti a celej jej skupine platí, ‘Staráme sa o Váš domov, staráme sa o Vás.''

Naše hodnoty: Hľadáme talentovaných ľudí a rozvíjame ich schopnosti. Zaisťujeme našim zamestnancom bezpečnosť a zdravie. Šetríme prírodu a zdroje energie. Prispievame k rozvoju ekonomík na trhoch, kde pôsobíme. Vždy budeme udržiavať rodinného podnikateľského ducha, ktorý sa premietne do našich značiek, zamestnancov a do budúcich aktivít a rozvoja.